Konstruerte tåkedotter

Ordene under er en følge av en lett irritasjon over ordbruk som jeg kan registrere hos enkelte diktere eller skribenter, der ord brukes til å heve seg over den almene hop. Det følgende er et forsøk på å slå tilbake:

En kan kombinere ord
så de gir mening
men også gjemme dem
i konstruerte tåkedotter
dulgt svevende i skumringens skygger
der realitetene i det påtatt pompøse utrykk
ufrivillig avdekkes
ettersom morgenrødens glød
damper dotten

mai 2012 . . . . . . . . . . . . . .