Prosessen

Jeg lar meg stadig forundre
over ordenes vei fra intet
til tankens tumleplass
i bevissthetens beskyttende bunkers
til de står der
i frihet
preget på papiret

… eller lysende fra skjermen, som det vel heter nå for tiden.