Vår frihet

Hvem er vel vi om ikke nordmenn
Jeg bare spør, hvem er som oss?
Hvem var vel små, men er blitt stormenn 
Hvem  ønsket frihet og for den sloss?

Alle vi elsker landet Norge 
Fra fjord til fjell, med skog og foss 
Våre forfedre de var trauste, seige 
De temmet landet med tæl og tross 
De ønsket selv å landet eie 
De la en grunnmur klar for oss  

Vi, vi er stolte, vi er nordmenn 
Vi hegner om vår dyre jord 
Vi, vi var små, men er blitt stormenn 
Så land der ute, hva er det de tror? 

Tror de at jeg vil la meg binde?
Jeg som var bundet i så mange år?
Tror de at de min gunst kan vinne?
Først må de gro de århundrenes sår! 

Lande der ute meg tynte så lenge 
De gjorde med meg som de ville den gang 
Nå er jeg fri, Jeg og vi mange 
Dagslyset kom etter natten så lang  

               << — >>

Patriotiske står vi vakt der ved bålet 
Og passer hvert nes, hvert fjell og hver ås 
Vi gir ikke fra oss det som var målet:
Å leve i frihet – uten lenker og lås 
	. . . . . . . . . . . . . . . . . Perry