Raulands fjell

Ikke at dette holder som korrekt mål, men jeg fikk en følelse der jeg gikk og stod denne vakre septemberlørdagen:

På Raulands toppar
eg ser so vide
Når stega stoppar
ser flekkar kvide
Dei ligg og smeltar
men ikkje nok
for snart kjem snjoen
til kvar ein topp
som kvar og ein fengje kvite lokk

………………………………………………….. 19-9-2020