Trærne taler

Trærne taler 
med hverandre  
til oss 

Du hører det når knoppene springer   
når grenene strekker seg  
søker   
kjæler    
bøyes for varlig å stryke moder jord 

Du hører det når de sukker i skumringen 
visker i mørket 
våkner til liv sammen med solgangen  

Trærne taler 
men skal du høre må du lytte 
skal du forstå må du tro på det usigelige  
....................... 16.2.2021  ...... 

Langøya november 2020