Prosessen

 
Prosessen

Jeg lar meg stadig forundre

over ordenes vei fra intet

via tankens tumleplass

i bevissthetens beskyttende bunkers

til de står der

i frihet

preget på papiret