1. Prosessen

 
Prosessen

Jeg lar meg stadig forundre 
over ordenes vei fra intet
til tankens tumleplass
i bevissthetens beskyttende bunkers
til de står der
i frihet
preget på papiret