Einstein sitater

Ord av Albert Einstein:

«En lykkelig mann er altfor fornøyd med dagen i dag til å ville tenke for mye på fremtiden.»

«Å ta del i andres gleder og å lide med dem er den beste ledetråden for mennesket.»

«Ensformigheten i et rolig liv stimulerer det kreative sinn.»

«Jeg er fornøyd nå i mine sene år. Jeg har beholdt min gode humor og tar verken meg selv eller min samtalepartner alvorlig.»

«Bare et liv levd for andre er et verdig liv.»

«Ikke prøv å bli suksessrik, prøv heller å bli en med verdi.»

«Det viktigste er streben etter moral i våre handlinger. Vår indre balanse og selv hele vår eksistens avhenger av det. Bare moral i våre handlinger kan gi skjønnhet og verdighet i livet.»

Denne gjelder vel ikke bare for vitenskapsfolk: «En forsker er en mus når han selv har gjort en feil, og en brølende løve når han oppdager en feil gjort av andre.»

«Den som setter stor pris på verdiene av kultur kan ikke unngå å være pasifist.»