Sette spor

Jeg vet jeg har satt spor
i sand
men jeg ønsket nok helst å lage avtrykk som varte
for eksempel da jeg var både

Omsorgsfull
Raus og
Dristig

Jeg kaller det ORD

for når var jeg
omsorgsfull
om ikke for å få noe bra tilbake

raus
om ikke for å øke mitt eget

dristig
om ikke for å redde meg selv

Det er enkelt å skrive ord i sand
Jeg skulle ønske jeg våget å skrive i bløt betong