Lykken

Den er ujevnt fordelt
og noen ganger er det slik
at den som har sin del
likevel ikke har skjønt det
og leter andre steder for om mulig å finne den
Lykken