Sole seg, et par alternativer

Her beskrives et par måter å sole seg på:

Soler seg
bak lamper
nyter følelsen
av velvære

soler seg
bak ord
nyter følelsen
av storhet

er det
kunstig?
selvopphøyd?

. . . . . .okt. -11

Med min erfaring -> Jeg soler meg ikke så mye lenger.