Bursdagstanker

Bursdagstanker i fire setninger

Tror kanskje jeg ønsker meg en sparkesykkel
som har tre hjul
siden det da blir lettere å holde balansen
når jeg vingler fra den ene siden til den andre
på min vei inn i fremtidens usikkerhet.

Jeg vet vanligvis hva jeg bør og skal gjøre i de forskjellige situasjoner

det rettferdige
gode
fornuftige

som jeg stadig utsetter en dag til
mens jeg fortsetter med det som åpenbart er feil
ugunstig både for meg og oss
og kanskje forkastelig slik de ser det
de som skal bygge fremtidens pyramider
som for alltid skal stå der
og vise hvordan ting skal gjøres
i motsetning til det minne jeg og min generasjon etterlot oss
vi som forbrukte for å nyte
i senere tid med følelsen av et gryende
og stadig mer følbart stikk i siden
som om det var en torn der
som en berømt person omtalte en for ham vedvarende åndelig pine.

På denne min dag må jeg sende en takk til den som sørger for at det er strøm på batteriet mitt
slik at maskineriet går prikkfritt
år etter år
selv om jeg nok nervøst merker at spenningen øker mot slutten av perioden
til den faller noe
og holder seg jevnt stabil
etter at årsdagen nok en gang ble nådd
og etter hvert, håper jeg,
skal passeres med god margin
og innhente den neste årsdag
som i teorien ligger der fremme og venter.

Hva ønsker du deg til din bursdag?

. . . p e r r y s b u r s d a g s t a n k e r . . .