Ved din side

.

Jeg går gjerne ved siden av deg 

men vinger løfter meg 
fører meg opp og frem 

Skal du anstrenge deg så du kan holde følge med meg?
eller skal jeg sakke farten 
holde deg 
ta deg med?

Om jeg flyr på tankens vinger, er alle grenser borte
men om vi går side om side, kan vi gå til verdens ende 

Hvorfor skulle jeg sprenge aller grenser?
Jeg nøyer meg med å gå til verdens ende 

Jeg går gjerne ved siden av deg