M/B Tampen

I intervjuet med Paul A Sævik, min farfar, som Sverre Paul Runde hadde i 1972, står det bl.a noe han fortalte fra livet sitt i 1910:  «Då eg kom heim den hausten, kjøpte eg motorbåten «Tampen» av Landmandsbanken i Ålesund. Prisen var 6000 kr. Mange meinte at det var vågespel for ein gutunge å satse så mykje. Men det gjekk betre enn venta.»

Dette ble i 2015 lest av Svein Nordhammer som tok kontakt med meg. Det viser seg at han er eier av nevnte «Tampen». Han opplyser at historikken fra 1922 var kjent, da Tampen hadde vært i samme eie til 1989. ( Slatlem ). Han var glad for å få ytterligere og eldre historikk.

Tampen fikk en liten forlengelse og ombygging i 1948.

Noen bilder her.

Noen andre linker også: