Humlens tale

Jeg opplevde en gang å redde en innestengt humle, og jeg laget til og med et humlehus. Da jeg satte den fri, summet den på sitt vis og jeg hørte

Humlens tale: 

Jeg søkte veien ut

men følte at jeg bare krabbet rundt i en uendelig mengde tid

kreftene var i ferd med å svinne

jeg hadde gitt opp alt håp

Plutselig flommet lyset

og jeg skjønte at det nå var noen andre her

jeg ble løftet – og

plassert i gjestmilde omgivelser

skjønte at jeg hadde fått en ny mulighet

at jeg selv kunne velge hvor jeg skulle gå

hvor jeg skulle fly

jeg mangler ingen ting

om jeg vil kan jeg fly til de blomstrende  enger

søke blomstens nektar og dugg

der kan jeg hvile og hente ny kraft

og jeg får bo i hans hus

gjennom hele sommeren

12-5-2018

Her finner du blogginnlegget Humlehuset og her er Sett humla fri