Til X

Du har en sorg i livet
Ditt liv, det er ikke ditt
Du er bøyet slik som sivet
Du har føyet deg, litt etter litt

Du har gitt fra deg alt ditt eget
Du har ingen vilje mer
Ned i sumpen, dit har du steget
Din fremtid, den fins ikke mer

En gang så viste du styrke
Du sa at Jeg vil og kan
Det vistes først i ditt yrke
Så var du far og mann

Den gang så kunne du velge
Du valgte den veien du gikk
Men din fortid du valgte å selge
Og hva var det så du fikk?

Du fikk et brustent hjerte
Du er blitt som en leilending
Du gir både glede og smerte
Men noen gis ingen ting!

Si meg nå – hvor er din styrke
Hvor er nå dine egne valg
Si meg hvordan vil fremtiden virke
når ditt liv er på billigsalg?

Det er fortsatt tid til å velge
hva livet skal bringe deg!
Du skal gripe – ja, du skal velge!
Velg Å Gripe Din Egen Veg!

Perry, 10.04.2008